fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 787 - 795 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 787 - 795 Frågor:
  1. Av vad framgår det att det existerar något mer än enbart rölrelse?
  2. Vad är det för “egendomligt” som sker i mötet mellan X2 och X1?
  3. Nämn några skillnader mellan jaget och rörelsen.
  4. Vad krävs för att en rörelse skall kunna vändas?
  5. Vad är skillnaden mellan rörelsens möte med X1 och dess möte med X3? Vad bevisar denna skillnad?
  6. Vad blir följden av det immateriellas och det materiellas existens?

Pin it