fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 796 - 808 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 796 - 808 Frågor:
  1. På vilket sätt ger existensen av individens oförnimbara eller osinnliga sida sig till känna i vederbörandes ointellektuella utvecklingsstadier?
  2. Förklara begreppet ande.
  3. Vad menar Martinus med en tankefunktion?
  4. Vad är gemensamt för alla, utan undantag, fysiska företeelser?
  5. Vad är orsaken till att naturen av många uppfattas som en död värld?
  6. Vad blir den logiska konsekvensen om den andliga världens existens förnekas?
  7. Att jaget utgör en blind punkt eller är oförnimbart, vad bevisar det?
  8. Ur vad uppstår absolut alla kontraster?
  9. Vilket förhållande råder mellan tingen i sig själva och upplevelsen av tingen?

Pin it