fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Årtusendets händelse


Den 24 november 1981 utgav Borgens forlag, Danmark "Det Tredie Testamente". Tidigare samma år, den 8 mars, gick Martinus bort – ett sextio år långt författarskap var avslutat.

Martinus avslöjade således först efter sin bortgång den verkliga titeln på sitt livsverk för omvärlden: Tredje testamentet. Under hela sin levnadstid kamouflerade han alltså sitt arbetes verkliga identitet, intresset skulle riktas mot verkets innehåll, och inte  hans person.

Med titeln fastslår Martinus, att hans författarskap är en direkt fortsättning av Kristi mission. Denna fortsättning är beskriven i Bibeln*, som den västliga kulturen är så intimt förbunden med. Det är naturligtvis ett otroligt utmanande påstående. Men det torde vara tämligen enkelt att avgöra, eftersom böckerna kan läsas av alla. Är detta resultatet av ett moraliskt geni på samma nivå som Kristus, eller är det tal om en falsk profet? Visa, om vi tagit fel, så skall vi omgående stänga denna webbsida!

Men varför ett tredje testamente? Kan Kristi kärleksbudskap och Bibelns Bergspredikan förbättras? Kan någon människa överträffa det praktiska levnadssätt Kristus demonstrerade under sin korsfästelse, då han ber om förlåtelse för sina bödlar?

Tredje testamentet förklarar livet i logiska tankekedjor, som vi själva kan rannsaka med förståndet. Därmed förenas kärleksbudet med det praktiska dagliga livet. Den som handlar gott och  kärleksfullt mot sin nästa är inte naiv, utan vis!

  • Bibelns påstående: "Vi skördar som vi sår" skall naturligtvis ses över flera liv. Det vi gör mot omgivningen, gör vi också mot oss själva i detta eller kommande liv. Varför förfölja en fiende som i verkligheten inte kan dö utan istället återkommer?
  • Odödligheten och ödets skapande från liv till liv är en realitet kopplat till vårt osynliga eviga jag, som överlever varje organism, och som tar alla erfarenheter med sig från liv till liv.
  • Bibelns påstående:  "Allt är mycket gott"  bekräftas i ljuset av den eviga världsplanen. I detta högsta perspektiv är livet en evig passage genom kretslopp av ljus och mörker. Lidandet är blott ett tillfälligt tillstånd - livets mörkerkontrast – som för oss tillbaka till Gud, kärleken till allt levande och det verkliga livet.

Det är naturligtvis upp till var och en att själv undersöka om det är sannolik verklighet bakom Bibelns och de andra religionernas påståenden.  Du kan börja med att höra Martinus hålla föredrag här, delge dina frågor på vårt frågor- och svar forum, eller bidra på annat vis med klagan eller hurrarop. Detta är en neutral ideell informationsportal, som gärna hjälper dig.
 

Stiftelsen/Informationscentret Tredje Testamentet och Fonden Det Tredie Testamente


*(Joh. 16:12-13 og Joh. 14:25-26)


 


Pin it