Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Gamla, Nya och Tredje Testamentet


Den 24 november 1981 utkom i Köpenhamn ett verk med titeln Tredje Testamentet.Till Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, hade lagts ytterligare ett. Författaren menar att det är fortsättningen på Bibeln och att Tredje Testamentet är uppfyllelsen av Jesus profetia: "Men Hjälparen den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag sagt eder". (Joh. 14: 26)

Tredje Testamentets skrifter och symboler visar varför detta "att älska sin nästa som sig själv" är livets högsta vetenskap. Det kan vare sig bildas förening, sekt eller religion runt Tredje testamentet, då den eviga världsbild som här presenteras omfattar intet mindre än själva alltet. Häri ingår allt och alla på förhand. Verket vänder sig till alla som söker logiskt underbyggda svar på livets eviga frågor.


Välkommen!

Stiftelsen Tredje Testamentet


Stiftelsen är ett nonprofit informationsprojekt - Kontakta oss här