Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Martinus föredrag 1/3

Dessa föredrag blev inspelade på band tack vare Inge Sörensens strålande insats. Det är meningen att samtliga Martinus bandföredrag skall bli tillgängliga i den grad som kvalitén tillåter det.

Det är bäst att klicka på ett föredrag i taget och sedan uppdatera sidan innan du lyssnar på ett nytt föredrag. Det kan vara svårt för datorens minne att hantera så många stora föredrag. Skicka ett e-post ifall du får problem. Här har du de första 35 föredragen.

Var så god!

 

PåskemysterietDet tredie testamente - Martinus Institut den 10. februar 1969   (DEL 1)


Menneskehedens fremtid - Martinus Institut den 3 marts 1969  (DEL 2 - fortsættelsen af foredraget d. 10 feb. 69)


Det Tredie Testamente - foredrag i Jönköping 13 maj 1969


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
August 1980 - 90 år gammel holder Martinus sit sidste foredrag for 1200 mennesker i Falkonercentret


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
Martinus fødselsdag d. 11 august 1979   På sin 89 fødselsdag holder Martinus dette foredrag for 500 tilhørere på Hotel Sheraton


Vejen sandheden og livet


Den evige Guddom 20 august 1966


Guds ånd over vandene - Martinus Institut 1955


Guds skabelse af mennesket i sit billede - Klint den 4 juli 1966


Er Gud usynlig? 8/7-1968


Guddommen 25/7-1966


I samliv med Gud


Hvordan finder man Gud


NYT: Bønnens mysterium del 1 - Martinus Institut 1956


NYT: Bønnens mysterium del II afsluttet - Martinus Institut 1956


Guddommen, livet og væremåden 20/6-1960


Guds bevidsthed
 

Guddommens bevidsthedsfornyelse (Nb. Ikke afsluttet)
 

Guds billede - Malmø 31 maj 1966    


Guds eksistens - Martinus Institut den 21 oktober 1968


Mennesket i Guds billede (kun slutningen) 


Mit forhold til Gud – Martinus Institut den 29. april 1968


Mit forhold til Gud – Varnhem den 2. juni 1968


Menneskeheden og Guds Verdensplan – Martinus Institut den 7 oktober 1968


Himmeriges rige og verdenssituationen – del 1/2


Himmeriges rige og verdenssituationen – del 2/2


Verdensreligion og verdenspolitik 1958


Den religiøse verdenssituation


En ny kulturs fødsel


Du skal ikke ihjelslå 10/7-1967


Kristendommen 14/7-1969


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
Kristendommens verdensepoke - 1955


Kristendommens to epoker - Martinus institut den 30. oktober 1961


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
Kristendommen og åndsvidenskab - 1955