Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Martinus föredrag 2/3

Dessa föredrag blev inspelade på band tack vare Inge Sörensens strålande insats. Det är meningen att samtliga Martinus bandföredrag skall bli tillgängliga i den grad som kvalitén tillåter det.

Det är bäst att klicka på ett föredrag i taget och sedan uppdatera sidan innan du lyssnar på ett nytt föredrag. Det kan vara svårt för datorens minne att hantera så många stora föredrag. Skicka ett e-post ifall du får problem. Här har du de nästa 35 föredragen.

Var så god!

 


Det afsporede livsbegær – døden og BibelenMenneskeheden og dets bedømmelsesevne og dets næste (slutter lidt brat)


Åndsvidenskaben, krigen og freden (Nb. mangler lidt i slutningen)


Menneskenes 3 livsfundamenter


Det ufærdige gudebillede II


Det religiøse princip     - Vældigt dårlig lyd


Lys i mørket


NYT: Livets mening - 1955         


Problemet med vor næste – Varnhem den 25. maj 1969


Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed
 

Den store fødsel eller livets meningKosmisk bevidsthed


Kosmiske glimt


Den ufærdige menneskehed - Klint den 3. juli 1967


Den ufærdige menneskehed - Varnhem den 14. maj 1967


Den nye kultur – Klint den 26. marts 1978


Den nye verdenskultur


To slags kærlighed


Påske


Essensen af Det evige verdens billede på 13 min - 1979


NY VERSION MED MINDRE STØJ: Fjender og fjendskab


Åndeligt selvmord


Sansedefekter


Den organiske elektricitet
NB. hastigheden svinger i denne optagelse hvilket forvrænger lyden af Martinus stemme en del, især i starten.


Julestemning


En ny verdensepokes fødselsveer


Mennesket og dets lidelser


Mennesket og dets skæbne


Livsoplevelse den 1. juli 1968


Ad livets Kongevej - Martinus Institut 1955


Den menneskelige psyke I


Den menneskelige psyke II (blot en lille del)


Den unaturlige træthed


Den unaturlige træthed (LANG VERSION)


Partikler, tomrum og tankekraft