Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Martinus föredrag 3/3

Dessa föredrag blev inspelade på band tack vare Inge Sörensens strålande insats. Det är meningen att samtliga Martinus bandföredrag skall bli tillgängliga i den grad som kvalitén tillåter det.

Det är bäst att klicka på ett föredrag i taget och sedan uppdatera sidan innan du lyssnar på ett nytt föredrag. Det kan vara svårt för datorens minne att hantera så många stora föredrag. Skicka ett e-post ifall du får problem. Här har du de sista 33 föredragen.

Var så god!Himmeriges rigeOmkring min missions fødsel


Verdens frelse


Den højeste ild del 1


Den højeste ild del 2


Den højeste ild del 3


Den højeste ild del 4


NY VERSION MED MINDRE STØJ: Mennesket og dets livskraft


Bevidstløshedens mysterium - Martinus Institut den 28. oktober 1968
NYT: Sandheden i tilværelsen - Martinus Institut 1955


NYT: Det treenige princip - Martinus Institut 1955


NYT: Væsenets udvikling - Martinus Institut 1955


NYT: Menneskets omskabelse til det fuldkomne menneske - Martinus Institut 1955


NYT: Vejen til selvoplevelse af livets mening - Martinus Institut 1955


NYT: Kontrastprincippet - Martinus Institut 1955


NYT: Der er retfærdighed i tilvarelsen - Martinus Institut 1955


NYT: Karma - resultaterne af vore handlinger - Martinus Institut 1955


NYT: Årsag og virkning i mikrokosmos - Martinus Institut 1955


NYT: En tankerejse i mikrokosmos - Martinus Institut 1955


NYT: Den åndelige verden - Martinus Institut 1956


NYT: Jordens millionårige udviklingsepoker De sidste tider - Martinus Institut 1956


NYT: Opsummering af kursusforedragene - Martinus Institut 1956


NYT: Spørgetime i Varnhem 1966     


NYT: Hvordan får man evnen til at tilgive 1955


NYT: Om at være eet med Gud - 1955


NYT: Sindelaget og lykken - 1955         


NYT: Alternativt redigeret version af Sjælelig underernæering - 1955         


Alternativ version af Martinus tale i anledning af sin 90 års fødselsdag 1980 - Falkoner Centret