Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Krig eller fred?

Det är ingen tillfällighet att Martinus har valt att placera följande två symboler på fram- och baksidan av sitt verk.

Klicka på symbolerna!

Symbol 19

Mörkret

Baksidans symbol heter, Genom invigningens mörker – helvete eller ragnarök
– Symbol nr 19

 

Den dräpande principen
Den stora orange bågen och svärdet från vänster symboliserar en tidigare utlöst kärlekslös handling, som i enlighet med ödeslagen vänder tillbaka till sitt upphov (den lilla vita triangeln). Här besvarad med samma mynt, hämndens princip (svärdet), som vi känner den formulerad i Gamla Testamentet: “Öga för öga och tand för tand”.  

Vi skördar som vi sår från liv till liv
Med den kosmiska synen kan det iakttas, att vi själva skapar vårt öde från liv till liv (orange rektanglar), med avbrott för viloperioder i de andliga världarna (gula rektanglar).
 
Den dräpanden principens konsekvenser
Krig, politiska och religiösa strider, fattigdom, sjukdom och nöd, beror på okunnighet om det eviga livet och ödeslagen. Man tror, att man kan så krig och skörda fred. Förståelsen av livets eviga kärlekslag, ”älska Edra fiender och välsigna dem, som förbannar Eder, gör gott mot dem som hatar Eder, och bed för dem som förföljer Eder”, uppstår först sedan de lidandeskapande handlingarna gentemot nästan skördats.

Köttätande är även det ett exempel på att människorna ”icke vet vad de gör”. Allt lidande som vi utsätter andra levande varelser för, oberoende av storlek, oberoende av om de befinner sig i mikro-, mellan- eller makrokosmos, vänder tillbaka till oss själva och formar vårt nuvarande och kommande öde. Vulkanen symboliserar naturkatastrofer – och visar att vi ännu inte är helt skyddade av vårt makroväsen, Jorden. Vi är också ett makroväsen i förhållande till vår organism. Om vi missköter vår organism föds vi i miljöer som är otjänliga och farliga analogt med vad vi utsätter våra levande mikroindivider för i vår organism. På färden genom mörker- och lidandeinvigningen, i den ”dräpande principens sfär”, är vi alltid omgivna av allkärlek (strålglorian). Vi är evigt omslutna av ljuset som genom därtill kvalificerade sändebud visar vägen ut ur mörkret.

Klicka på symbolerna

Symbol 23

Ljuset

Omslagssymbolen heter: Den fullkomliga människan som Guds bild efter hans liknelse
- symbol nr 23

 

Den livgivande principen
Här illustreras Nya Testamentets allt förlåtande moralprincip – målet med utvecklingen. Handslaget symboliserar att den kärleksfulla människan möter
fiendskap (den vänstra orange bågen) med vänskap (den högra gula bågen), vilket resulterar i ett lyckligt öde för såväl den som utför handlingen som den som mottager den, (de rektangulära fälten inblandade med mer och mer gult). Varje lidandeerfarenhet gör oss med
tiden alltmer medkännande, tills vi slutligen enbart kan få oss till att göra det goda som kristusvarelsen på symbolen.

Tredje Testamentets kosmiska livssyn
Nederst på de två symbolerna (de orange och gula fälten mot svart bakgrund) illustreras den kosmiska livssynen med många jordeliv, ödeslagen och utvecklingen från djur till människa. Vi ser att Tredje Testamentet underbygger Nya Testamentets alltförlåtande moral.
      
© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.