Stycke 442 - 454 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 442 - 454 Svar:
 1. Med tankeklimat menas den mentala motsvarigheten till det yttre meteorologiska klimatet.
 2. Tankeklimaten kan vara lika nedbrytande och ödeläggande som det fysiska klimatet och det är därför nödvändigt att kunna beskydda sig mot dem.
 3. Moral är en begynnande vägledning i att behärska tankeklimaten. "Moral" utgör principiellt detsamma för tankeskapandet som "vetenskap" utgör för det fysiska skapandet.
 4. Den primitiva naturmänniskan är fortfarande under inflytande av den föregående spiralens kosmiska medvetande.
 5. Instinkt är de sista resterna av ett forntida kosmiskt medvetande.
 6. Tack vare kosmiskt medvetande, omvandlat till instinkt, blir spiralens mörkaste zoner aldrig helt utan himmelskt ljus.
 7. Väsendets koncentration på och starka längtan till primitivitet.
 8. Det egentliga djuret saknar kännedom om sitt eget väsen, dvs det kan inte skilja mellan "jag" och "det".
 9. Det är i förhållandet till den yttre världen som obehaget av att inte vara medveten först uppstår.
 10. Jordmänniskan börjar få  jagmedvetande, vilket djuret totalt saknar.
 11. Den visar sig som religiositet.
 12. Kriser och konflikter är resultatet av ett vanemedvetande som uppövats under inflytande av forntida primitiva religioner.
 13. Krigskrafterna eller krigsmoralen i jordmänniskan representerar i jordisk existens årmiljoner, medan fredsmoralen eller humaniteten i samma existens endast representerar årtusenden.