Stycke 605 - 624 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 605 - 624 Frågor:
 1. Vad är det som skiljer kulturmänniskan från djuret och den primitiva naturmänniskan?
 2. Beskriv hunger- mättnadsprincipen inom ett spiralkretslopp och förklara varför Martinus kallar det för ett spiralkretslopp.
 3. Vad är all funktion eller skapelse baserad på?
 4. Vad är fundamentet för ödesskapelsen?
 5. Hur framträder ödeslagen som en kärlekslag?
 6. Vilken liknelse använder Martinus för att beskriva spiralkretsloppet?
 7. Individen har absolut inget inflytande på sin kosmiska andning. Förklara detta med hänsyn till den fria viljan.
 8. Hur blir de eviga orden “Vad en varelse sår skall den skörda” till vetenskaplig sanning?
 9. Vad är livsmysteriets tolfte grundfacit?
 10. Guds syn på tillvaron kan uttryckas med orden: “Allt är mycket gott”. Varför är det nödvändigt att tillägna sig denna syn?
 11. Martinus nämner tre olika inställningar till livsmysteriets 12 grundfacit. Redogör för dessa.
 12. Studera Martinus sammanfattning av kapitel 11 i stycket 621.
 13. Vad krävs för att vara en medveten kosmisk kemist?
 14. Vi lever mellan två “himlar”. Förklara.