Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1063 - 1072 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1063 - 1072 Frågor:
 1. Varje varelse har på en och samma gång två analyser. Vilka?
 2. Vad betingas det direkta förnimmandet av?
 3. Vad visar sig den direkta upplevelsen av livet vara ett resultat av?
 4. Hur förhåller sig det “upplevande något” och “livets upplevelse” till varandra?
 5. Vad krävs för att ett “något som är” skall framträda som en levande varelse?
 6. Förklara relationen mellan evigheten och nuet?
 7. Hur uppstår alla kontraster?
 8. Förklara förhållandet mellan begreppet tiden och livets upplevelse.
 9. Vad är förutsättningen för upplevelsen av tiden eller livet?
 10. Varför kan evigheten inte ha någon analys?
 11. Hur visar det sig att alla varelser är odödliga?
 12. Vilka konsekvenser kan missförståendet av livets kosmiska analyser få?