Stycke 1261 - 1277 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1261 - 1277 Svar:
 1. Karmalagen är en evig lag, vilket innebär att den inte är ett resultat av föregående tänkande. Därigenom utesluta möjligheten för hämnd eller straff som grundorsak till själva karmalagens existens. Hämnd och straff såväl som kärlek och förlåtande är verkningar som alla i lika hög grad är betingade av existensen av denna lag.
 2. Allt medvetande byggs och betingas av lagen om orsak och verkan.
 3. Förutsättningen för att önska en bestämd reaktion är att den redan i förväg finns till. Att önska en reaktion kräver att man upplevt reaktionen i fråga. Om den aldrig existerat kan den aldrig föda en upplevelse och därmed heller aldrig någon önskar, och den skulle därmed aldrig kunna bli till.
 4. Energiernas inbördes reaktioner resulterar i livets upplevelse.
 5. Dessa två ytterpoler markeras av kärlek resp. hat.
 6. Nej, alla energier eller ämnen är absolut lika nödvändiga.
 7. Utan instinkt kunde vi vare sig utveckla eller besitta automatfunktioner. Därmed vore all utveckling och förnyelse omöjlig, då detta att lära sig något uteslutande innebär att en funktion efter en tids upprepning så att säga går av sig själv, vilket alltså är en verkan och ett tillkännagivande av instinktseneroins närvaro.
  Utan tyngdenergin kunde ingen nedbrytning äga rum, vilket samtidigt skulle innebära att heller ingen uppbyggnad kunde ske. All skapelse skulle därmed vara omöjlig.
  Utan känsla saknades en inåtgående kraft att balansera den utåtgående tyngdkraften med. Känsla och tyngd är identiska med det vi känner som kyla och värme och ligger till grund för all existerande kraft.
  Utan intelligensenergin funnes ingen logisk skapelse.
  Utan intuitionsenergin funnes ingen strålformig, andlig värld, och därmed inget tanke- eller själsliv.
  Utan minnesenergin skulle det inte kunna finnas någon inre värld.
  Utan instinktfunktioner funnes inga fysiska världar, och utan den andliga världen inga instinktfunktioner, då det är här tankefunktionnen automatiseras. Utan den fysiska världen ingen motsättning till den andliga världen, och därmed ingen förnyelse av livsfunktionen.
  Instinkt-, tyngd- och känsloenergin är dominerande i kretsloppets ointellektuella del. Intelligens-, intuitions- och minnesenergierna dominerar i kretsloppets intellektuella del.