Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1346 - 1360 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1346 - 1360 Svar:
  1. Ett nedbrytande av den överdimensionerade möjligheten att äga,som hittills varit möjlig, till förmån för en total socialisering av mänskligheten.
  2. En börsnotering är ett auktoriserat större eller mindre överpris på en vara.
  3. Nya testamentets (som länge varit statsreligion) kärninnehåll är kommunismens evangelium. Detta kärninnehåll har visserligen tilllämpats och anpassats på ett sådant sätt att det inte avvikit allt­för mycket från det Gamla testamentets krigs-, kapital- och hämnd­ evangelium.
  4. Genom syndaförlåtelseceremonier vilka fungerade som ett slags sömn­medel.
  5. Från att ha varit religiösa övergår idealen till att bli politiska, dvs juridiska, fysiska föreskrifter.
  6. I Guds egna skapelseprocesser där man kan iaktta dessa i sin helhet, t ex i naturen.