Stycke 1433 - 1450 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1433 - 1450 Svar:
  1. Väsendet har i växtriket fått "det kosmiska medvetandet' utlevt. Det längtar efter dess motsats, mörkret, dvs djurriket, där man är sig själv närmast. Man skall där "döden dö", vilket innebär att man glömmer bort sin gudomliga härkomst.
  2. Jordmänniskan är "kosmisk medvetslös" och tror bara på tillfälligheter, något heligt finns inte. Sina yngre medväsen, djuren, ser man ofta bara på som mat. Allt detta skapar krig och olycka.
  3. Reinkarnationen har inget som helst med "döden" att göra. Tvärtom kan livet fortsätta genom denna anordning. Utslitna eller skadade kroppar byts ut - en välsignelse. "Döden", se svar nr l, är ett tillstånd man måste genomgå som kontrast till upplevelsen av odödlighet som vi ånyo får i det riktiga människoriket.
  4. Varje skapat ting kan man dela i 2 halvor. Varje halva går att dela i 2 nya halvor osv. Hur länge man än håller på att dela, kan man aldrig komma fram till något som är ingenting. I så fall skulle ett tings minsta delar bestå av ingenting, vilket är omöjligt. Samma sak med tiden. Ett år kan man dela i 2 halvår osv.
  5. Fundamentet i "det riktiga människoriket" är "nästakärleken". Man har alltså utvecklat sin humanitet så långt att man älskar sin nästa som sig själv. Fundamentet för "djurriket" eller spiralens mörkerzon är däremot "den äktenskapliga kärleken".
  6. Jordmänniskorna i mörkerzonen är snart trötta på krig och elände. De längtar mot ljuset, dvs mot ett varaktigt freds- och kultursamhälle, som Martinus kallar "det riktiga människoriket".