Tredje Testamentet

Tredje Testamentet förklarar det eviga livet!

 

Martinus böcker och symboler förklarar varför detta att älska sin nästa som sig själva är logik. Ödet förklaras, steg för steg, som andlig vetenskap. Tredje Testamentet utgör ett försvar för allt och alla som lika viktiga i Guds eviga världsplan. Verket kan därför inte inkapslas i någon form av sekt, organisation eller affärsverksamhet. Det är fritt att utforska för alla.

Detta är uppfyllelsen av Jesus profetia: "Men Hjälparen den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag sagt eder". (Joh. 14: 26)


Välkommen!

Stiftelsen Tredje Testamentet


Vi är en svensk nonprofit Stiftelse som har det enda syfte att informera om existensen av Martinus’ verk. Du kan kontakta oss här.