Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Ideell verksamhet

Hela informationsprojektet vilar på gåvoprincipen, och vi har många utgifter i samband med hemsidor, utställningar och tryckning av broschyrer. Vi är därför ständigt tvungna att vädja om ekonomisk hjälp för finansiering av fasta utgifter och angelägna projekt. Ekonomiska bidrag används uteslutande för nämnda syften.

Du kan ge ett bidrag till informationsarbetet via Stiftelsens bankkonto: IBAN: SE3950000000051531192238 SWIFT: ESSESESS - eller svensk bankgiro: 375-7325. Du kan även skicka ditt bidrag via Swish direkt till nr: 1234401857. Om du använder PayPal går det också. Från utlandet väljer man först ”A gift to family and friends, type transfer”, därför att detta är non-profit. Sen väljer man som e-postmottagare: EvaMail
Sen väljer man mottagare: ”Stiftelsen Tredje Testamentet” och som meddelande kan man skriva: "A gift to the voluntary work of STT".

Offentlig redovisning rörande stiftelsen finns här.

Stiftelsen Tredje Testamentet