fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stiftelsen Tredje Testamentet

Stiftelsen Tredje Testamentet har till uppgift att offentliggöra Tredje testamentet genom att:

     Informera om att Tredje testamentet är fortsättningen på Bibelns gamla och nya testamenten.
     Informera om att Tredje testamentet är kärlekens vetenskap.
     Informera om den eviga världsbildens nödvändighet för etableringen av ett globalt fredsrike.
     Göra informationen globalt tillgänglig.
     Ställa informationsmaterial till förfogande.
     Utbilda informatörer.


Hela informationsprojektet är ideellt och beroende av privata bidrag. Stiftelsen behöver kontinuerlig ekonomisk hjälp till betalning av fasta utgifter och angelägna projekt här.

Du kan kontakta Stiftelsen här.

Informationscenter över hela världen...

Det Tredje testamentet är tillgängligt för alla som är intresserade. Alla som känner sig inspirerade av Tredje testamentet kan arrangera studiegrupper eller ge undervisning. Den andliga vetenskapen kan inte stängas in i föreningar eller sekter med över- och underordnade.

Livet självt, synonymt med Gud, är den högsta läraren i människans utveckling mot en högre medvetenhet - allkärleken.

Ideell verksamhet

Hela informationsprojektet vilar på gåvoprincipen, och vi har många utgifter i samband med hemsidor, utställningar och tryckning av broschyrer. Vi är därför ständigt tvungna att vädja om ekonomisk hjälp för finansiering av fasta utgifter och angelägna projekt. Ekonomiska bidrag används uteslutande för nämnda syften.

Vi hoppas du kan ge ett bidrag till informationsarbetet via Stiftelsens bankkonto: IBAN: SE3950000000051531192238 SWIFT: ESSESESS

Eller till svensk bankgiro: 375-7325. Du kan även skicka ditt bidrag via Swish direkt till nr: 1234401857.

Offentlig redovisning rörande stiftelsen finns här.

Kontakta oss genom att klicka här.

Stiftelsen Tredje TestamentetPin it