Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Symbolkatalogen PDF

Introduktion till de utgivna kosmiska symbolerna, nr 1-44 och den samlade litteraturen. Katalogen på 52 A4 sidor kan användas som hjälpmedel vid t ex utställningar och andra presentationer. Det var författarens önskan att symbolerna alltid skall vara kompletterade med förklarande texter.

Förklaringarna är ej skrivna av Martinus, men är baserade på hans analyser i Den eviga världsbilden, Livets Bog samt andra delar av Tredje testamentet. Förklaringarna kan naturligtvis inte ersätta studiet av Martinus egna analyser.

Du kan här gratis ladda ner Symbolkatalogen i oförändrad form utan vinstintresse från någons sida. Materialet är utformat i professionell tryckkvalitet. Vid köp debiteras endast vårt självkostnadspris. Alltså inga pålägg. Har du några frågor kan du göra det här. Du kan beställa tryckt material här.

 

Klicka här för att ladda ner, eller klicka på det alternativ nedan som passar dig.

Symbolkatalogen Symbolkatalogen
Låg upplösning - 14 Mb
Bäst för att läsa på skärm
Hög upplösning - 41 Mb
Bäst för utskrivning med printer