Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Frågor och svar till grupp- och självstudier i Livets bok / Livets Bog.

 

Dessa frågor och svar har utarbetats av Rolf Elving och använts i studiegrupper både i Sverige och i Danmark, också på ’Vinterskolan’ på Martinus Center.