Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Nedanstående informationsmaterial är tillgängligt som pdf-filer, som du kan skriva ut eller studera online. För att säkra text- och bildkvalitet sänder vi gärna materialet i tryckkvalitet. Den service vi erbjuder är till vårt självkostnadspris, alltså utan vinstpålägg och vi förutsätter att materialet, från er sida, används utan vinstintresse samt i oändrad form. Om du har några frågor så kontakta oss här.

 

Symbolkatalogen PDF

Introduktion till de utgivna kosmiska symbolerna, nr 1-44 och den samlade litteraturen. Katalogen på 52 A4 sidor kan användas som hjälpmedel vid t ex utställningar och andra presentationer. Det var författarens önskan att symbolerna alltid skall vara kompletterade med förklarande texter.

Introduktionsfilm om Tredje Testamentet

Video 1 - Fortsättningen på Bibeln

Den första videon innehåller en kort presentation (8 min) av den epokgörande händelse som har ägt rum i vår tid.

Längd 8 min.

Kort introduktion till Tredje Testamentet

 

Video 2 - Ett första intryck av kärleksvetenskapen

Den andra videon innehåller en presentation på 23 minuter av verket, författaren och den kosmiska världsbilden, som presenteras med hjälp av några få symboler.

Längd 23 min.

Längre video introduktion till Tredje Testamentet

 

Video 3 - Ett fönster mot evigheten

Den tredje videon utgör en genomgång (52 min) av den röda tråden i Tredje testamentet med hjälp av 18 utvalda symboler. Författaren och verket presenteras och placeras i sin rätta kontext. Denna introduktion har i form av en utställning vallfärdat Danmark och Sverige runt för att göra Martinus verk känt för offentligheten.

Längd 52 min.

Lång videointroduktion till Tredje Testamentet

 

© Martinus texter och kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.