Stycke 683 - 697 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 683-697 Svar:
 1. Logik och planmässighet avslöjar, att allt i tillvaron är uttryck för medvetenhetsmässiga funktioner. Det är således tanke och med­vetande bakom alla naturens skapelseprocesser. Grundfacit nr 4 är: Tänkande och idéskapelse.
 2. Grundfacit nr 5: Det levande väsendet. Allt är levande! Trekanten, stjärnkorset och solen symboliserar jaget, manifestationen och or­ganismen, eller X1, X2 och X3.
 3. Grundfacit nr 6: Jag och det. Först väcks medvetandet om den yttre fysiska världen, sedan åtskiljer tanken väsendets egen kropp från omgivningarna. Det börjar att skilja mellan sig själv och omgivningarna, och den första elementära formen för "jagmedvetande" har uppstått.
 4. Grundfacit nr 7: Den orsakslösa orsaken, I grundfacit nr 2 är alla orsakerna verkningar.
 5. Jaget är inte någon materiell realitet.
 6. Upplevelsen är föränderlig. Sinnes- eller upplevelsefönnågan är en verkningskombination, och därmed identisk med en funktion.
 7. Jaget låter sig inte mätas eller vägas och är därför inte direkt tillgängligt för förnimmelse.
 8. Som betingat av ett perspektivförhållande. Naturens skapelseprocesser representerar mentalitetens fjärrzon, medan människornas egna skapelseprocesser representerar närzonen. Det är logiskt att anta att förhållandena i närzonen - som är det område där man ser tydligast - också kan överföras till att gälla i fjärrzonen. När vi t ex i närzonen blir vittne till, att det inte är något som blir till av sig självt, varför skulle vi då anta, att tingen i fjärr­zonen kan skapa sig själva?
 9. Jaget utgör en för såväl vilja, tanke och handling existerande orsakslös orsak. Denna orsakslösa orsak är identisk med vårt eget jag. Definitionen av denna orsak är att den utgör ett "evigt namnlöst något som är".
 10. Jagets skaparförmåga är liksom jaget evig. Om skaparförmågan inte alltid hade existerat, hur skulle den då ha kunnat bli till? En evig realitet kan emellertid inte ges en timlig analys, därför måste skaparförmågan också uttryckas som ett "evigt namnlöst något som är".
 11. Det skapade är identiskt med det eviga resultatet av X1 och X2. Det samlade resultatet av dessa två faktorer blir identiskt med ett evighetsresultat, och uttryckes därför i likhet med de två andra principerna som ött "evigt namnlöst något som är".