Stycke 698 - 708 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 698 - 708 Svar:
  1. Det levande väsendet utgör en evig princip, som kan uttryckas genom tre analyser: "Ett något som är", "detta någots skaparförmåga" och "resultatet av denna skaparförmåga". Det levande väsendets eviga framträdande i form av "den treeniga principen" är grundfacit nr 8.
  2. Inte bara människor, djur eller växter utan hela universum eller alltet har denna treeniga analys, och då detta alltomfattande levande väsen betecknas Gudomen, är alla levande väsen således framträdande i "Guds bild efter hans liknelse". Grundfacit nr 9.
  3. Guds bild förklaras av Martinus som en princip, nämligen som väsen inuti väsen, organismer inuti organismer. Då Guds bild är en evigt existerande realitet kan den inte uttryckas med en timlig företeelse. Det evigt existerande är själva principen. Bara denna princip kan uttrycka Gudomens rent fysiska köttsliga kropp och rent materiella framträdande i rummet. Guds bild utgörs således inte av ett enskilt levande väsen utan av alla levande väsen tillsammans.
  4. Genom träning. Bara genom kärleksträning öppnar sinnena sig för Guds strålflöde.
  5. Alla försök på att frånta Gudomen vissa egenskaper är avgudadyrkan.
  6. Att uppfatta alla medväsen och alla ting utan undantag som utgörande Guds manifestation likgiltigt hur dessa framträder, är detsamma som att dyrka Gud i ande och sanning.
  7. Man förstår att nästan och Gudomen är identiska. Att älska denna nästa över alla ting betyder, att det är det levande bakom handlingarna som ska älskas högre än handlingarna,
  8. Frågor rörande livet eller det levande.
  9. Analyser av skapade ting kan aldrig vid något som helst tillfälle bli annat än verkningsgrader eller energikombinationer, och kan således inte utgöra något livsfacit. "Orsaken" kan inte förnimmas.
  10. "Döden" är inte "upphörande av liv" utan i sig själv bara en upp­lösningsprocess och hör alltså in under skapelse. Skapelse kan nämligen omöjligt existera utan att utgöra de två processerna: "upplösning" och "sammansättning". All skapelse skulle vara omöjlig om döden inte existerade.