Stycke 796 - 808 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 796-808 Svar:
 1. Som begreppen jag, gud, gudar och andar varmed de kunde markera dessa i livsförnimmelsen framträdande viljedirigerande men osinnliga centra som åtskilda från det sinnliga.
 2. Ande är synonymt med medvetande. Ande eller medvetande är inre kopior eller avspeglingar av - genom sinnena förmedlade - yttre föremal.
 3. Bearbetandet av den inre världens kopior (eller yttervärldens avspeglingar) är identiskt med tankefunktioner.
 4. Alla fysiska företeelser utan undantag är återsken från levande väsens inre värld.
 5. a) Naturens inre värld ligger ännu utanför uppfattningsförmågans räckvidd.
  b) Naturens organism är för stor för att med fysiska sinnen kunna överblickas.
 6. Att man förnekar sin egen tanke- eller medvetenhetsfunktion.
 7. Att vi funnit tillvarons absolut fasta punkt, dess eviga skapare och upphov, alltets eviga, oföränderliga orsakslösa orsak och inte endast verkningar.
 8. Ur förhållandet mellan stillheten och rörelsen eller skaparen och det skapade. 
 9. Tingen i sig själva kan inte förnimmas, endast förhållandet mellan tingen och jaget.