Stycke 835 - 841 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 835-841 Svar:
  1. Den gamla världsimpulsen är i princip en fortsättning av Mosesepoken eller äktenskapets epok. Detta ideal är upplevt igenom ett halvväsen eller ett enpolat väsen. Den nya världsimpulsen är Kristusepoken. Deas ideal är upplevda igenom ett helväsen. Det går inte att leva efter Kristusidealen utan att bryta mot Moselagen dvs. äktenskapslagen.
  2. Äktenskapsförmågan kulminerar i det tillstånd vi kallar för förälskelse. Under förälskelsestillståndet finns inget högre intresseobjekt än just den utvalda parten av motsatt kön. Allt annat är underordnat. Förmågan att vara i kontakt med äktenskapslagen är under detta tillstånd 100%. Äktenskapsdegenerationen visar sig i denna förmågas gradvisa avtagande. Tecken på äktenskapsförmågans degeneration är: föremålen för förälskelsen ökar i antal, varaktigheten i förbindelserna baserat på förälskelse minskar, ovilja mot att föda barn, samtidigt som det långsamt utvecklas en förmåga att känna sympati för väsen av eget kön.