Stycke 868 - 876 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 868 - 876 Svar:
  1. Omskapelsen från djur till människa sker succesivt genom jordeliven efterhand som konsekvenserna av handlingarna upplevs. En förädling av mentaliteten vore omöjlig om "syndernas förlåtelse" i absolut mening existerade eftersom individen genom eftergifterna inte alls skulle förändras utan i stället fortsätta att "synda".
  2. "Att födas på nytt av vatten" är detsamma som att födas i en ny kropp. "Att födas på nytt av ande" är detsamma som en helt ny mentalitet. Jesu samtal med Nikodemus handlade allstå om reinkamation.
  3. Himlen är den andliga världen medan himmelriket är det fysiska fullkomliga människoriket.
  4. Att som sjålvuppleveise få sin eviga existens bekräftad.