Stycke 1501 - 1520 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1501 - 1520 Frågor:
  1. Vad är livets mening med den jordiska människan?
  2. Vad har den nya organförvandlingen redan åstadkommit?
  3. Varför behövs kungar och diktatorer ej längre hos mänskligheten?
  4. Har diktatorsprincipen även funnits på religionernas och kyrkornas områden?
  5. På vilket område är diktatorsprincipen fortfarande livaktig?
  6. Förekommer diktatur mellan världens olika stater?
  7. Varför är det så svårt att bilda en världspolis och en världsregering?