Stycke 1521 - 1532 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1521 - 1532 Frågor:
 1. Varför blir det totalt omöjligt att skaffa sig fördelar med hjälp av krig?
 2. Hur kommer svårigheterna att skapa en världsregering att överbryggas?
 3. Kan fred skapas och upprätthållas genom påbud och maktutövande?
 4. Vad karaktäriserar en diktator?
 5. Varför är många nutida människor mindre lämpade att leva i en diktatur?
 6. Hur förklarar Martinus uppkomsten av ånger och samvetskval?
 7. På vad sätt kan jordmänniskans psyke beskrivas som en krigsskådeplats?
 8. Hur upplevs den djuriska mentaliteten av djuren resp av jordmänniskan?
 9. På vad sätt sker vår utveckling mot "himmelriket", dvs tillståndet av total lycka och livsglädje?
 10. Vad krävs för att jordmänniskan skall kunna avvänja sig från det djuriska och vänja sig vid det humanistiska?
 11. Hur återspeglas utvecklingen från det animaliska mot det humanistiska i moralbegreppet?