Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1533 - 1560 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet Symbol Nr 12. Livet och Döden
Stycke 1533 - 1560 Frågor:
  1. Vad menas med inveckling och utveckling i spiralkretsloppet?
  2. Hur skall man beskriva det eviga livet?
  3. Vad är avsikten med symbol nr 12?
  4. På symbolens övre vänstra del kulminerar mörkret. Vad upplever dessa individer, som är hemmahörande här?
  5. På övre högra delen av symbolen är ljuset kulminerande. Vad upplever de som är hemma här?
  6. Hur upplevs livet i det riktiga människoriket?