Stycke 1533 - 1560 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet Symbol Nr 12. Livet och Döden
Stycke 1533 - 1560 Frågor:
  1. Vad menas med inveckling och utveckling i spiralkretsloppet?
  2. Hur skall man beskriva det eviga livet?
  3. Vad är avsikten med symbol nr 12?
  4. På symbolens övre vänstra del kulminerar mörkret. Vad upplever dessa individer, som är hemmahörande här?
  5. På övre högra delen av symbolen är ljuset kulminerande. Vad upplever de som är hemma här?
  6. Hur upplevs livet i det riktiga människoriket?