Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1561 - 1590 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet Symbol Nr 12. Livet och Döden
Stycke 1561 - 1590 Frågor:
  1. Hur kommer det sig att den genom polförvandlingen förstärkta sexualiteten blir ofarlig i sin färdigutvecklade form?
  2. Hur förhåller sig den sexuella lustförnimmelsen till övriga upplevelser av behag i vårt liv?
  3. Vilken djupare innebörd har förmågan att känna behag, eller lust och olust?
  4. Kan bildning och hövlighet ge en sann grund för utvecklingen av nästakärlek?
  5. På vilka områden är principen hunger- och mättnadskänslan tillämplig?
  6. Vad är den yttersta analysen av det som befordrar livsupplevelseprincipen?
  7. Varför kan samma sak upplevas som behag av en individ och som obehag av en annan?
  8. Vad ligger ytterst bakom hunger- och mättnadsprincipen?
  9. Hur kan hunger- mättnadsprincipen tillämpas på spiralkretsloppets sex olika riken?