Stycke 289 - 310 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitel 9: Lagen för ämnenas reaktion
Stycke 289-310 Svar:
 1. Kosmisk kemi är läran om de överfysiska ämnenas reaktion.
 2. Dess speciella och från andra ämnen avvikande reaktionsförmåga.
 3. En reaktion mellan olika energiformer.
 4. För att kunna styra sitt öde.
 5. De själsliga företeelserna måste bli förståndskontrollerade.
 6. I princip är de identiska, de fysiska är bara mer förtätade.
 7. En mental explosion.
 8. Vid ett fysiskt-kemiskt experiment kan man prova verkningarna utanför sig själv, men ett kosmiskt-kemiskt experiment kan inte provas på någon annan än en själv. Varje litet misstag kommer här oundvikligen att efterlämna sitt spår eller sin verkan i vårt öde.
 9. Det inbördes förhållandet mellan de energier varav det är sammansatt.
 10. Ett ämnes reaktiansförmåga är evigt densamma.
 11. Genom att börja använda bättre material för sina tankar, för sitt medvetenhetsskapande, genom sin vilja.
 12. För att skapa en plan måste man samla erfarenheter inom ett speciellt fält. Erfarenheter är tankar och tankar består av kosmiska ämnen.
 13. Ofullkomligheten, som ligger till grund för lidandet, är inte att söka hos lagen för ämnenas reaktion, utan hos dem som använder ämnena.
 14. Energierna i tillvaron är material för jaget i skapelsen av dess organism, dess medvetande och hela dess fysiska och andliga framträdande.
 15. Begär.
 16. Därigenom att det kan göra fel.