Stycke 311 - 322 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor
Stycke 311-322 Frågor:
 1. Varför är jagets tillvaro namnlös?
 2. Hur kan medvetandet dokumenteras genom förhållandet mellan jaget och materien?
 3. Vad är X1, X2 och X3?
 4. Hur kan jaget vara tidens herre och skapare?
 5. Varför är de irreligiösa mer naiva i sin uppfattning av livet än de i ”anden fattiga”, som tror på Gud?
 6. Vad ligger bakom begreppet utvecklingsstegen?
 7. Vad menar Martinus med att ande och materia är identiska?
 8. Beskriv döden utifrån en kosmisk synpunkt?
 9. Hur kan reinkarnationen dokumenteras?
 10. Vad har individen med sig från sina tidigare liv?
 11. Vilken fördel ligger det i att vi inte kan minnas våra tidigare liv?