Stycke 358 - 362 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9. Grundenergiernas Kombination
Stycke 358 - 362 Svar:
  1. Med intuitons- och minnesenergierna.
  2. Det är början till dagsmedvetandet på det fysiska planet.
  3. Det bevisar att den en gång haft ett vaket fysiskt dagsmedvetande, varav dess nuvarande automatfunktioner är ett resultat.
  4. Det fysiska dagsmedvetandet utökas med verkligt vetande istället för anings- eller instinktmedvetande.
  5. Den jordiska människan använder sin stora materiella kunskap i den dräpande principens tjänst.
  6. Man får tillgång till det högsta idématerial som finns, vilket är det samma som själva gudomens medvetande, eller den helige ande.
  7. Den fysiska kroppen blir mer och mer förfinad. Samtidigt förflyttas näringsupptagningsf unktionen från matsmältningsorganen till andningsorganen i det födan övergår från frukt till luftnäring. Kroppen blir då smalare och eftersom väsendet då är dubbelpoligt förenas det vackraste hos mannen med det vackraste hos kvinnan. Den riktiga människan skapar sin fysiska kropp genom materialisation och dematerialisation och organismen uppbyggs alltmer av förtätade själsmaterier upprätthållna genom tankekoncentration.
  8. En harmonisk kosmisk-kemisk sammansättning av tyngd, känsla och intelligens.