Stycke 363 - 378 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 363-378 Frågor:
 1. Hur utformar sig livet i visdomsriket?
 2. Hur åskådliggör Martinus skillnaden mellan livsupplevelsen i visdomsriket och jordmänniskozonen?
 3. Vad skulle konsekvensen bli om den gudomliga världens medvetenhetsmässiga överlägsenhet skulle kunna göra sig gällande i den dräpande principens zon?
 4. Vad är skillnaden mellan intuitionens och intelligensens funktion?
 5. Vad är det som hindrar den jordiska människan att pemanent uppleveva med intuitionen?
 6. Hur beskrivs i Tredje Testamentet livet i den gudomliga världen?
 7. Vad vill det säga att själslivet i djurrikets zon är en invändig värld?
 8. Förklara varför livsupplevelsen i den gudomliga världen blir en förnimmelse av evig tillvaro.
 9. Vad menar Martinus med underfysiska kroppar?
 10. Vad är skillnaden mellan den fysiska och den andliga världen beträffande skapelse och upplevelse?
 11. Vad är meningen med den del av spiralen där materien är förtätad och tung?
 12. Vad är det för fördel med att man i den fysiska världen upplever indirekt?
 13. Vad ligger bakom den fysiska världens vikt eller förtätning?
 14. Vad är tyngdkraft eller gravitation?