Stycke 570 - 588 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 570-588 Svar:

 

 1. Om de levande väsendena vore skapade realiteter kunde de inte uppleva ett evigt liv. Det är dessutom omöjligt då inget kan komma till av intet. Om Gudomen är allvetande och kärleksfull skulle han inte skapa ofullkomliga väsen och därefter bestraffa dem för deras synder. Att låta ett oskyldigt väsen lida för andras synder är inte rättfärdighet.
 2. Kunskapen om reinkarnationen.
 3. Den helige Ande är livsmysteriets vetenskap som kan göra de stora sanningarna eller livsfaciten till faktum.
 4. Varje upplevelse, olycklig såväl som lycklig, avslöjar sig tillsist som ett oumbärligt led i en stor logisk eller planmässig världsstyrelse. Och varje väsens höjdpunkt, som verklig lycka, frid och glädje, kan endast existera som direkta verkningar av höjdpunkten i samma individs kontakt med denna världsstyrelse, dess kulminerande logik, som åter­ igen är det samma som hundraprocentig kärlek.
 5. För att något skall kunna vara "mycket gott", måste det vara i överensstämmelse med livets lagar, vilket vill saga att det måste vara av en sådan natur att dess slutverkan är en uppenbarelse av hundraprocentig logik, vilket är det samma som den rena, hundraprocentiga kärleken.
 6. Se styckena 575 - 585.
 7. Dessa jordmänniskors syn täcker endast ett mycket litet avsnitt av världsalltets verkliga konstruktionsplan.
 8. Ett fysiskt kretslopp: Is - vatten - ånga - vatten - is.
 9. Materiens framträdande i fast, flytande och gasformigt tillstånd.
 10. Det strålformiga tillståndet.
 11. De levande väsendenas overmedvstande eller X2.