Stycke 570 - 588 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 570 - 588 Frågor:
 1. Nämn några punkter där den rådande kyrkliga uppfattningen kolliderar med livsmysteriets grundfacit.
 2. Vad är det för kunskap som särskilt saknas i den kristna förkunnelsen?
 3. Vad är det för upplysning som utlovats som “Hjälparen den helige Ande”?
 4. Vad är all skapelses, all rörelses och all upplevelses facit? Motivera svaret.
 5. Vad krävs för att allt skall kunna vara “mycket gott”?
 6. Diskutera Martinus motivering för att vart och ett av de genomgångna 11 grundfacit utgör ett plus.
 7. Varför framträder världsalltet för många jordmänniskor som orättfärdigt?
 8. Allt i naturen är underkastat kretslopp. Ge exempel på ett fysiskt och ett mentalt kretslopp.
 9. Vad är förutsättningen för varelsernas öden?
 10. Vilket av materiens tillstånd ligger till grund för den andliga tillvaron?
 11. Vad är det som bestämmer i vilket tillstånd materien befinner sig?