Stycke 625 - 638 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 625-638 Svar:
  1. a) Se stycke 627 - 629
    b) Se stycke 630 - 632
  2. Erfarenheter ligger till grund för igenkännande. När man förstår något är det detsamma som att man känner igen, dvs det finns ett släktskap mellan de i vårt inre mobiliserade erfarenheterna och de i vår omgiv­ning existerande företeelserna. Erfarenheterna ligger till grund för medlidandett.
  3. Fas 1 är den då minnet av en händelse daterar sig inom det nuvarande livets gränser. Här ger minnet oss klara detaljer av en viss upplevd händelse.
    Fas 2 inträder då erinringsförmågan inte längre av individen upplevs som minne utan som en förmåga eller talang. Det är en situation då individen utnyttjar erfarenheter som härrör från tidigare livs erfarenheter.
  4. I samma grad som ett väsen under jordeliven fått upplevelser på alla förekommande jordmänskliga områden eller företeelser i den dräpande principens zon har erinringsmaterialet samlat sig i dess medvetande. Och ju större material väsendet på så vis samlat, desto mer kan det mobilisera i sitt medvetande till hjälp för sin levandegörelse eller förståelse av ifrågavarande områden, när det i nya jordeliv konfront­eras med dessa.
  5. Intellektuellklimatet. Se stycke 637 - 638.