Stycke 625 - 638 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 625 - 638 Frågor:
 1. Beskriv;
  a) känsloklimatet
  b) intelligensklimatet
  Vilka positiva resp negativa konsekvenser har dessa tankeklimat?
 2. Vilken betydelse eller uppgift har tidigare livs erfarenheter?
 3. Förklara erinringningarnas två faser.
 4. Hur uppstår tolerans?
 5. Vilket tankeklimat resulterar erfarenhetsskapelsen i? Beskriv detta tankeklimat.