Stycke 639 - 642 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 639-642 Frågor:
  1. Varför kan ingenting existera utan att utgöra ett stadium i ett kretslopp?
  2. Bevisa att utvecklingen inte slutar med den jordmänskliga mentaliteten.
  3. Vilka riken utgör spiralkretsloppets primitiva sfär  och vilka utgör dess intellektuella sfär?
  4. Förklara symbol nr 10 “Kretsloppsprincipen” och ge en beskrivning av spiralkretsloppets fyra årstider.
  5. Vad menar Martinus med uttrycken “indirekt” och “direkt” korrespondens mellan individerna.
  6. Vad är det som i spiralkretsloppets höstzon skapar liv och  utveckling i varelsens talangkärnor från förra spiralen, dvs talang för skapelse av växt- och djurorganismer?