Stycke 639 - 642 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 639-642 Svar:
  1. Varje form för upplevelse av livet, såväl i makro-, mellan- och mikrokosmos baseras på utlösning av motsättningar - kontrastprincipen. Varje form för kontrast kan bara existera eller bli till på basis av motsättningars kulmination. Varje sådan kulmination förorsakar därför oundvikligen sin motsättnings tillblivelse. Ett kretslopp kan bara existera som en kulmination av två kontraster, och all manifestation i tillvaron är således ett kretslopp. Allt vad vi har med att göra eller kommer i beröring med blir ett led i ett kretslopp.
  2. Ett individ kan inte existera utan att uppleva erfarenheter. Och då upplevelse av erfarenheter bara kan existera som ett berikande av medvetandet, och då detta är detsamma som utveckling, är det här synligt, att inget väsen kan existera utan att vara på vandring uppför stegen på utvecklingstrappan. Jordmänniskostegen kan inte avsluta kratsloppet.
  3. Den primitiva sfären utgörs av de fysiskt synliga rikena eller zonerna: växtriket och djurriket, och den intellektuella av: människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket.
  4. Se symbolförklaringen stycke 642. Vintern sidan 808 och 816, våren 809, sommaren 810 och hösten sidan 812.
  5. Exempel på den något primitiva och besvärliga "indirekta" korrespondancemetoden är "språk", "tal" och "skrift". I spiralkretsloppets "sommar" försiggår väsendenas inkarnationer eller återfödelser enbart i tankemateria. Väsendenas kroppar uttrycker "direkta" stämningar och känslor.
  6. Väsendet kan inte fortsätta med att vara tillfredsställt i minnesvärlden, Det som en gång har upplevts blir snabbt utlevt igen, och denna utlevelse skapar liv och utveckling i väsendets talangkärnor från förra spiralen, där de upplevelser blev till, som nu är guldkopior, vilket alltså vill säga: i nämnda spirals växt- och djurrike.