Stycke 709 - 718 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 709 - 718 Svar:
  1. En automatfunktion är just beviset på medvetet tänkande och viljeföring i det att denna är medvetna viljefunktioner omsatt till vana. Det levande väsendet kan göra många av dess medvetna vilje-funktioner till vana, och dessa vanefunktioner avlastar medvetan­det och den medvetna viljeföringen och blir till "C-vetande". Att organismskapelsen har blivit till automatfunktion  visar, att denna skapelseprocess är en om och om igen upprepad process.
  2. Organismen uttrycker, som ett ändamålsenligt sammansatt energiblock, en plan. En plan är uttryck för tankar. Tankar måste skifta, annars vore alla levande väsen utan medvetande. Således måste organismen hela tiden förvandlas, så den är i kontakt med den växlande tankeström i vars tjänst den är ett redskap.
  3. Kontrastprincipen.
  4. Målet för båda vandringarna är mättandet och drivfjädern är hungern.
  5. Mättandet utgör ett energiavstannande när begäret är tillfredsställt, ett vilo tillstånd eller on energifÖrminskning. Hungern är däremot den våldsamma drivkraft i ens inre, som starka önskningar och begär åstadkommer, och kan därför uttryckas som verksamhet. Rytmen mellan vila och verksamhet är själva livets egen eviga andedräkt eller puls.
  6. Ett begär kan omöjligt upphöra med att existera utom igenom dess tillfredsställelse. Det finns tillfredsställelse för varje begär.
  7. Förnimmelsen av att hungern försvinner beror på en tillfällig för­svagning i sinnesförnimmelsen av hungern, en försvagning som också förekommer på andra sinnesområden, (ex när man stirrar på en punkt under lång tid).
  8. Alla önskningar och begär blir tillfredsställda, men då många dör med otillfredsställda önskningar och begär, måste de alltså bli tillfredsställda i en ny fysisk organism.
  9. Alla otillfredsställda önskningar och bogar utgör ett förberedande grundlag för skapelsen av ett kommande behag.
  10. Nej, ingenstans i naturen är det brist på logik och följaktiigen går inget till spillo, inte heller önskningar, längtan och begär.