Stycke 719 - 730 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 719 - 730 Frågor:
 1. Hur kan Martinus hävda, att kaos är en tänkt motsättning till livet, när det för det jordmänskliga medvetandet är så oändligt mycket som ter sig som kaos?
 2. Skapar inte krig med kanoner, bomber och granater ett medvetet kaos, som inte kan bero på “sinnesmässig avlägsenhet”?
 3. Hur kan detta, att kaos är en omöjlighet i universum, användas som argument för odödlighet och reinkarnation?
 4. Kan en individ själv styra tillblivelsen av sin organism, när skapelseprocessen blir till genom ett samspel med föräldrarnas energiutveckling?
 5. Hur kan det konstateras, att planen till den nuvarande organismen inte är startad vid tillblivelsen av den nuvarande organismen?
 6. Vad bevisar rädslan för döden?
 7. Mot vilket mål pekar mänsklighetens nuvarande ödessituation?
 8. Hur visar det sig, att även materialisten djupast sett lever på hoppet om existensen av det ljus vederbörande själv förnekar?
 9. Hur framgår det, att det existerar kretslopp av längre varaktighet än den fysiska kroppens existenstid?
 10. Vad blir vi vittne till genom att betrakta utvecklingsstegen?
 11. Se stycke 730 för en tillbakablick över styckena 705-729.