Stycke 763 - 778 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 763 - 778 Svar:
 1. Livet är ett resultat av skapelse, nämligen det samlade resultatet av X1 och X2 altså X3. Livets är således ett skapat ting. Vi är alla evigt levande individer, som evigt upplever detta ständigt, föränderliga livet.
 2. Martinus drar den slutsatsen att skapelse är identiskt med en evigt pågående förvandling av ett evigt existerande något.
 3. Förvandling. Ex: en vuxen människa är ett förvandlat barn. Ett barn är ett förvandlat foster.
 4. Rörelsen är livets bokstäver eller skrivtecken. Ett skrivtecken är inte identiskt med den tanke den symboliserar utan utgör en symbol för tanken. Det skapade utgör tillsammans det eviga livets språk eller klädedräkt. I likhet med språkets förhållande till tanken är det skapades förhållande till livet detta att rörelsen symboliserar livet.
 5. Nej, tvärtom. De utgör de sex betingelser som behövs för att skaparmöjligheterna skall bli oändliga eller obegränsade.
 6. Skapelse är identiskt med en samtidig nedbrytning och uppbyggning.
 7. Begreppet livets träd symboliserar det levande väsendet som treenig princip.
 8. a) urbegäret
  b) hunger
  c) mättnad
  d) avföring
  e) ämnen eller materia.
 9. Begreppet livssubstanser omfattar alla de absolut nödvändiga realiteter som samverkar i den realitet som vi kallar för upplevelsen av livet vare sig dessa realiteter är materiella eller ej.