Stycke 763 - 778 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 763 - 778 Frågor:
 1. Vad är det vi kallar liv kosmiskt sett identiskt med?
 2. Vilken slutsats drar Martinus av axiomet att något kan bli till av intet, i förbindelse med analysen av livet, dvs det skapade?
 3. Nämn en egenskap som är knuten till ett skapat ting. Ge exempel.
 4. Martinus skiljer på själva livet och dess uttrycksform. Förklara.
 5. Detta att spiralens sex riken evigt upprepas, om än i högre variationer, är det en begränsning av upplevelsemöjligheterna?
 6. Vilken är skapelsens grundanalys?
 7. Förklara begreppet Livets träd.
 8. a) Vad utgör livets huvudmaterial eller livssubstans och hur förnimmer jaget i första instans livssubstans nr 1?
  b) Vad är livssubstans nr 2?
  c) Vad är livssubstans nr 3?
  d) Vad är livssubstans nr 4?
  e) Vad är livssubstans nr 5?
 9. Vad omfattar begreppet en livssubstans?