Stycke 779 - 786 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 779 - 786 Svar:
  1. Resultatet av samarbetet mellan de tre Xén är identiskt med den realitet vi kallar livet. Livet är tillgängligt för förnimmelse.
  2. En upplevelse är i sin djupaste analys identisk med en mätning av rörelse.
  3. Sinnesintryck är identiska med grader eller mått av olika vibrations eller rörelsesarter.
  4. Rörelsen har sin upprinnelse i X2.
  5. En förnimmelse är identisk med reaktionenmellan vår egenvibration och omgivningarnas egenvibrations beröring med varandra.
  6. Skapade ting är identiska med olika rörelsesarter.
  7. X2 gränsar upp till den absoluta stillheten, vilket förhållande är absolut uteslutet inom X3.