Stycke 787 - 795 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 787 - 795 Frågor:
  1. Av vad framgår det att det existerar något mer än enbart rölrelse?
  2. Vad är det för “egendomligt” som sker i mötet mellan X2 och X1?
  3. Nämn några skillnader mellan jaget och rörelsen.
  4. Vad krävs för att en rörelse skall kunna vändas?
  5. Vad är skillnaden mellan rörelsens möte med X1 och dess möte med X3? Vad bevisar denna skillnad?
  6. Vad blir följden av det immateriellas och det materiellas existens?