Stycke 787 - 795 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 787-795 Svar:
  1. En rörelse kan inte förekomma självständigt. Eftersom rörelsen är logisk är den uttryck för medvetande vilket är knutet till ett levande upphov, skaparen, X1.
  2. Jaget och rörelsen har inte något mäteriemässigt inflytande på varandra. Dessa faktorers möte äger rum på ett sätt som det inte finns någon motsvarighet till inom den fysiska världen.
  3. Jaget skiljer sig från rörelsen främst genom att det inte som en skapad företeeise måste ha ett visst rum under viss tid för att existera.
  4. En absolut fast punkt.
  5. Inom X 3 sätter energierna spår i varandra, dvs slitage, förvittring etc. Ett sådant slitage kan inte uppstå i X1 eftersom detta är absolut stillhet. Detta betyder att X1 inte är materiellt utan immateriellt.
  6. Eftersom endast rörelser kan förnimmas blir vår upplevelse av livet en förnimmelse av "något yttre" t ex vår fysiska kropp och omgivningen och därnäst "något inre" som vi inte kan förnimma med våra sinnen men vars närvara vi markerar med ordet jag.