Stycke 809 - 820 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 809-820 Svar:
  1. Perspektivprincippen medför att förnimmelsesområdets detaljer blir automatiskt ordnade eller placerade i förhållande till Jaget.
  2. Fundamentet för livssubstanserna är förhållandet mellan Jag och det eller det Något som upplever och det som upplevs. Det som upplevs ar energiernas beröring av varandra. Det som upplever är, ett Något som inte är energi eller rörelse och som därför på sätt och vis blir oförnimbart.
  3. Kosmiskt vetande utgör en helhetsinsikt om rörelsens förhållande till den absolut fasta punkten, varigenom den framträder som en livsyttring. Relativt vetande ar identiskt med vetande om rörelsens förhållande till andra rörelsesarter och utgör därmed kunskap om rörelse utan upphov.