Stycke 821 - 834 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 821 - 834 Frågor:
  1. Vad är rörelse alltid identiskt med enligt Tredje Testamentet?
  2. På vilket sätt visar sig rörelsen vara jagstämplad?
  3. Vad utgör sexualismens djupaste princip?
  4. Vad är alltid förbundet med jagets vändning av energin eller rörelsen?
  5. Hur yttrar sig obalansen mellan den maskulina och den feminina polen samt hur kan förändringen i det inbördes förhållandet mellan polerna konstateras?