Stycke 821 - 834 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 821-834 Svar:
  1. Rörelse är identiskt med medvetande eller liv.
  2. Rörelsen visar sig vara styrd.
  3. Funktionen att avsända och mottaga energi.
  4. Jagets mottagande och vändning av rörelsen är alltid förbundet med principerna befruktning, havandeskap och födelse.
  5. Som ett krav eller starkt begär att äga minst ett väsen av motsatt kön.