Stycke 842 - 855 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 842 - 855 Svar:
  1. För kvinnan leder prostitutionen bland annat till ödeläggelsen av förmågan att själv få en normal sexuell tillfredsställelse. Denna kan till sist endast erhållas genom den upp­hetsning, rädsla och spänning som den livsfarliga misshandeln av organismen medför. Därtill kommer en social missanpassning, leda vid regelbundet arbete m.m. För alfonsen leder våldsinslagen i sexualismen till en inlänkning av dessa våldstendenser i hans eget väsen. Detta kan föra till lustmörderi (Ex. Mordbrand).
    Manlig prostitution leder likaså till social missanpassning. Samtidigt undermineras äktenskapstalangen totalt. Denna livsform - säger Martinus - ställer onaturligt stora fodringar på fantasiförmågan. Behovet av att imponera på omgivningarna leder till en inlevelse i en overklig tankevärld. Till sist kan förmågan att skilja på sanning och dikt upphöra och individen framträder i tillvaron som psykopat.
  2. Om en naturlig hunger inte blir tillfredsställd utgör det en form av självmord eller hungerstrejk. I värsta tillfälle kan detta leda till mentalsjukdom.
  3. I förändringen av synen på väsen av samma kön.
  4. Konflikten mellan djurrikets livslagar och människorikets livslagar.
  5. Platonisk kärlek är ett nytt sexuellt tillstånds fosterrörelser. Det är ett nytt sexuellt tillstånds havandeskapssymptom.